Doradztwo

Bezpłatne doradztwo dla ofiar przemocy i ich bliskich

Filozofia Aflið opiera się na usługach skoncentrowanych na traumie i ofiarach. W ramach tej filozofii specjaliści/doradcy są świadomi powszechności traumy i jej wpływu na funkcjonowanie jednostek. Celem usług skoncentrowanych na traumie nie jest praca z samymi traumami, ale z trudnościami i wyzwaniami, które z nich wynikają.

Doradztwo Aflið opiera się na pięciu głównych wartościach usług skoncentrowanych na traumie: bezpieczeństwie, zaufaniu, wzmacnianiu, wolności wyboru i współpracy.

Praca wykonywana w Aflið to praca nad sobą, mająca na celu uświadomienie jednostkom ich własnej siły i pomoc w jej wykorzystaniu do zmiany własnego życia.

Scroll to Top