O Przemocy

Definicje Przemocy

Przemoc w bliskich związkach

Określenia „przemoc domowa” i „przemoc w bliskich związkach” są używane zamiennie. Przemoc domowa może mieć wiele form i często występuje jednocześnie. Na przykład przemoc fizyczna może również być przemocą psychiczną. Przemoc seksualna jest zazwyczaj fizyczna, ale może obejmować wymuszanie oglądania pornografii, seksualne insynuacje, czy nieodpowiednie rozmowy.

Przemoc w bliskich związkach to przemoc ze strony osoby bliskiej, jak partner, krewny, dziecko, rodzic, opiekun. Przemoc może mieć miejsce niezależnie od relacji czy miejsca zamieszkania ofiary i sprawcy.

Więcej o przemocy w bliskich związkach:

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna może mieć miejsce w bliskich związkach lub między nieznajomymi, ale zazwyczaj sprawca jest kimś znanym i zaufanym.

Obejmuje działania naruszające wolność seksualną, przymuszanie do czynności seksualnych, prostytucję, przemoc cyfrową, gwałt, molestowanie seksualne. Nie zawsze obejmuje fizyczną przemoc ani kontakt, ale każda niechciana seksualna aktywność jest formą przemocy seksualnej.

Więcej o przemocy seksualnej:

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna może przejawiać się werbalnie lub niewerbalnie, na przykład przez obelgi, krzyki, upokarzanie, izolację, kontrolowanie, niszczenie własności, groźby. Może występować razem z przemocą fizyczną lub jako samodzielna forma przemocy, mająca poważne konsekwencje dla ofiary.

Gaslighting to forma przemocy psychicznej, polegająca na manipulowaniu rzeczywistością ofiary poprzez zaprzeczanie jej odczuciom i faktom w celu kontrolowania jej.

Więcej o przemocy psychicznej:

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna to użycie siły przeciwko innej osobie, niezależnie od tego, czy prowadzi do obrażeń. Obejmuje także pozbawianie kogoś potrzeb fizycznych lub dostępu do niezbędnych usług fizycznych.

Więcej o przemocy fizycznej:

Przemoc cyfrowa

Przemoc cyfrowa to przemoc z użyciem mediów lub urządzeń cyfrowych, obejmująca nękanie, wymuszenia, groźby, kradzież tożsamości, udostępnianie danych osobowych, zdjęć lub filmów bez zgody.

Więcej o przemocy cyfrowej:

Przemoc finansowa

Przemoc finansowa to oszustwa, zabieranie pieniędzy, odmowa dostępu do pieniędzy, kontrolowanie wydatków.

Może także obejmować uniemożliwianie zarabiania, na przykład poprzez utrudnianie pracy.

Więcej o przemocy finansowej:

Ważne źródła

Linki do dalszych informacji

Scroll to Top