Kursy

Aflið oferuje dwa rodzaje kursów

Aflið oferuje dwa rodzaje kursów. Od początku działalność grup samopomocowych była ważnym elementem w Aflið.

Wszyscy uczestnicy kursów uczestniczą w nich na własnych warunkach i sami decydują, ile chcą udostępnić. Obecnie oferowane są dwa rodzaje kursów: podstawowy i zaawansowany, oba łączą edukację i pracę projektową.

Celem kursów jest umożliwienie uczestnikom czerpania siły od innych z podobnym doświadczeniem. Głównym celem grup jest wzmocnienie uczestników.

Kursy są bezpłatne dla uczestników i dostępne dla tych, którzy skorzystali z indywidualnych konsultacji w Aflið.

Grupa podstawowa

Grupa podstawowa jest pierwszą grupą, do której osoby dołączają po otrzymaniu porad w Aflið. Doradcy Aflið oferują grupowe działania po określonej liczbie sesji, ale decyzja o dołączeniu do grupy zależy od jednostki. Grupy są przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy ukończyli doradztwo w Aflið.

Grupa zaawansowana

Grupa zaawansowana jest przeznaczona dla tych, którzy ukończyli grupę podstawową w Aflið. Kontynuuje pracę grupy podstawowej, zarówno dla tych, którzy chcą pogłębić swoje doświadczenia, jak i dla tych, którzy nie są gotowi zakończyć współpracy z Aflið po ukończeniu grupy podstawowej.

Scroll to Top